جوشکاری

مراحل انجام یک پروژه

جوشکاری


در این مرحله جوشکاری مطابق با WPS تاییدی پروژه های

مختلف،توسط دستگاه های رکتیفایر،زیر پودری،Co2 و الکترواسلگ

انجام می گیرد و توسط واحد کنترل کیفیت جوش مورد تست های

VT،UT، PT و MT قرار می گیرد.

جوشکاری

برخی از مشتریان ما


حلوا شکری عقاب
کاله
به تک
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
ایران خودرو
سایپا
بیمه خدمات درمانی
سرم سازی رازی
هیوندای
بازار مبل ایران