برشکاری

مراحل انجام یک پروژه

برشکاری


برشکاری و قطعه زنی

برشکاری در دو نوع برش سرد و گرم اجرا می گردد:

برش های گرم جهت ورق های با ضخامت بالای 15 میلی متر به وسیله دستگاه های NC و CN

و برش سرد جهت ورق های با ضخامت 15 میلی متر و کمتر ، به وسیله گیوتین های 6 متری و 2 متری انجام می گردد.

برشکاری

برخی از مشتریان ما


حلوا شکری عقاب
کاله
به تک
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
ایران خودرو
سایپا
بیمه خدمات درمانی
سرم سازی رازی
هیوندای
بازار مبل ایران